آیا حساب های دمو دارای محدودیت هستند؟

شما می توانید دو حساب دمو باز کنید. حساب های دمو 1 سال اعتبار دارد و می تواند دوباره شارژ شود. اگر می خواهید پس از ثبت نام پول مجازی بیشتری اضافه کنید ، می توانید این کار را از طریق ایمیل به آدرس [email protected] ، با ذکر شماره حساب دمو و مبلغی که می خواهید اضافه کنید ، انجام دهید.