آیا می توانم تاریخچه معاملات خود را از کابین مشاهده کنم؟

بله ، شما می توانید تاریخچه معاملات را از کابین خود مشاهده کنید:
– از صفحه اصلی بر روی دکمه “مشاهده موارد بیشتر” کلیک کنید که در کنار حساب معاملاتی مورد نظر شماست
– سپس قسمت “سابقه معاملات” را انتخاب کنید ، که می توانید سابقه معامله حسابی را که انتخاب کرده اید مشاهده نمایید