چگونه زبان را تغییر دهم؟

برای تغییر زبان ، درخواستی را از طریق کابین برای ما ارسال کنید:
– وارد کابین شوید
– از “حساب من” به “زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید” بروید
– زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید
– “ارسال” را فشار دهید