چگونه می توانم اطلاعات حساب خود را تغییر دهم؟

برای تغییر هر یک از اطلاعات خود ، مراحل زیر را دنبال کنید:
– وارد کابین شوید
– از بخش “حساب من” به “مشاهده اطلاعات شخصی” بروید
– “درخواست تغییر اطلاعات” را انتخاب کنید
– در کادر پیام هم جزئیات فعلی را که می خواهید تغییر دهید ذکر کنید و هم موارد جدید را ذکر کنید
– “ارسال” را فشار دهید