چگونه می توانم پرسش و درخواست ارسال کنم؟

شما می توانید هرگونه درخواست یا پرسش را از طریق کابین ارسال کنید:
1- وارد کابین شوید
2- بر روی تماس با ما کلیک کنید
3 – اطلاعات مورد نیاز را کامل کنید (نوع پرس و جو و جزئیات)
4 – روی ارسال کلیک نمایید