آیا می توانم تمام سود حاصل از طرح تشویقی 30 دلاری را برداشت کنم؟

به شرط تحقق شرایط و ضوابط زیر ، می توانید سودهای حاصل از طرح تشویقی 30 دلاری را برداشت کنید:
1- سود حاصل شده 60 دلار یا بیشتر از آن است
2- حداقل مبلغ برداشت 60 دلار است
3- مجموع لات های بسته شده حداقل برابر با 1 لات است
4- حداقل تعداد 20 معامله انجام شده باشد
توجه: شرایط ذکر شده در هر زمان و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. لطفاً به شرایط و ضوابط  مراجعه کنید.