چرا حساب من هنوز در کابین در وضعیت “در انتظار” است؟

وضعیت حساب شما حتی در صورت واریز 30 دلار به حساب شما و شروع به معامله ، همچنان در حالت”در انتظار” در کابین خواهد بود. با دریافت و بررسی کلیه مدارک مورد نیاز ، وضعیت در انتظار پروفایل برداشته خواهد شد ، پروفایل کامل می شود ، و KYC تایید میگردد. این مورد قبل از اولین درخواست برداشت شما لازم است.