چرا من قادر به ارسال درخواست برداشت نیستم؟

برای اینکه بتوانید درخواست برداشت را ارسال کنید ، ابتدا باید مراحل KYC را طی کنید.
1- وارد کابین شوید
2- بر روی “تماس با ما” کلیک کنید و فرم تماس با موضوع “پرداخت” را پر کنید و سپس “درخواست برداشت” را انتخاب کنید
3- پیام را تایپ کنید: لطفاً مدارک مرا بررسی کرده و KYC را برای ارسال درخواست برداشت تایید نمایید