چرا وضعیت حساب من هنوز در کابین “در انتظار” است؟

وضعیت حساب شما حتی اگر 30 دلار به حساب شما واریز شود و معاملات را شروع کنید ، در کابین “در انتظار” خواهد ماند. با دريافت و بررسي كليه مدارک مورد نياز ، تکمیل اطلاعات درخواستی در پروفایل و تآِیید KYC ، “وضعيت در حال انتظار” حذف خواهد شد. این مورد قبل از اولین درخواست برداشت شما لازم است.