آیا ویندزور بروکرز، کارگزاری با میز معاملات (دیلینگ دسک، DD) می باشد یا بدون میز معاملات (NDD)؟

اجرا کارگزاری ویندزور بر اساس سفارشات کاملاً اتوماتیک بوده و بدون هیچگونه دخالتی می باشد.