برای تماس با پشتیبانی مشتریان ویندزور با کدام شماره تماس بگیرم؟

شما می توانید از طریق شماره 00443301280930 برای تماس با کارگزاری ویندزور (BZ) با مسئولیت محدود، و کارگزاری ویندزور اینترنشنال با مسئولیت محدود، و از طریق +962 6 550 9090 برای تماس با Seldon Investments Limited در اردن اقدام بفرمایید و +254 205029240 برای Windsor Markets (Kenya) Ltd