ویندزور بروکرز چه نوع بروکری است؟

کارگزار یک شخص یا بنگاه اقتصادی است که به عنوان یک واسطه بین یک سرمایه گذار و یک موسسه مالی (از جمله بورس اوراق بهادار) برای کمک به او در معاملات یک ابزار مالی عمل می کند. کارگزاری ویندزور مجوزهای لازم را برای انتقال سفارشات سرمایه گذار خود به یک شرکت کننده دیگر در بازار برای اجرا یا اقدام به عنوان مدیر اصلی دارد (نگهداری تراکنش مخالف در موجودی نمادهای مالی در کارگزاری ویندزور ). در نتیجه ، لطفاً توجه داشته باشید که سفارشات مشتریان بدون در نظر گرفتن کارگزار اصلی یا کارگزار ویندزور به همان روش اجرا می شوند. قرارداد حساب مشتری در کابین تحت ” مدارک ” یا وب سایت ما به آدرس موجود است