ویندزور STP است یا ECN؟

کارگزار (STP) سفارش مشتری را مستقیماً به تأمین کننده نقدینگی خود منتقل می کند. کارگزار (ECN) یک کارگزار میز غیر معاملاتی است که سفارشات مشتریان خود را در شبکه ارتباطات الکترونیکی فراهم میکند و سپس آنها را به تأمین کنندگان نقدینگی منتقل می کند. لطفا توجه داشته باشید که کارگزاری ویندزور نه STP و نه ECN است. ویندزور ممکن است درخواست مشتری برای نمادهای مالی را به عنوان مجری یا واسطه اجرا کند. توافقنامه حساب مشتری در وب سایت ما یا در دسترس است.