Seldon Investments (اردن) با مسئولیت محدود توسط کدام مقامات رگوله می شود؟

سرمایه گذاری سلدون (اردن) با مسئولیت محدود با شماره شرکت ملی 200168191 ثبت شده است ، که توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC) مجوز و رگوله گردیده است. اطلاعات بیشتر در مورد مجوزهای ما در اینجا موجود است.