چگونه می توانم مشخصات شخصی خود را تغییر دهم؟

برای تغییر هر گونه اطلاعات شخصی خود، مراحل زیر را دنبال کنید:
1- وارد کابین شوید
2- از “حساب من” به “مشاهده اطلاعات شخصی” بروید
3- “درخواست تغییر اطلاعات” را انتخاب کنید
4- در کادر متن ، هم جزئیات فعلی را که می خواهید تغییر دهید و هم موارد جدید را ذکر کنید
5- “ارسال” را فشار دهید “