آیا حساب های swap-free ارائه می دهید؟

بله ما انجام میدهیم. اگر حساب شما مشمول Rollovers / Swap نباشد ، هزینه Storage در موقعیت هایی که در طول شب باز هستند اعمال می شود. اطلاعات بیشتر در “شرایط معاملات” در بخش “اسناد حقوقی” در کابین یا وب سایت ما موجود است.