آیا داشتن لوریج بالاتر یا پایین تر بهتر است؟

هرچه لوریج بالاتر باشد ، ریسک و احتمال سود و یا زیان مربوطه نیز بیشتر خواهد بود. لوریج پایین تر برای سرمایه گذاران مستقل که تجربه کمتری دارند ، مناسب تر است ، زیرا که معاملات در نمادهای مالی ارائه شده توسط شرکت ، ریسک بالایی را شامل می شود. اطلاعات بیشتر در “شرایط معاملات” در بخش مدارک در کابین شما موجود است.