آیا موجودی حساب من میتواند منفی شود؟

مشتریان نمی توانند بیش از وجوهی که به حساب خود واریز کرده اند ضرر کنند. ویژگی “Margin Call” برای جلوگیری از کسری حساب (ها) وجود دارد. با وجود این ، کارگزاری ویندزور موجودی منفی را کاور می کند.