آیا می توانم آخر هفته معاملات کنم؟

تعطیلات آخر هفته بازارها بسته است.