آیا می توانم بخشی از معاملات خود را ببندم؟ (تا حدی سفارش را ببندم)؟

بله، شما می توانید. روی موقعیتی که می خواهید تا حدی بسته شود، دوبار کلیک کنید ؛ پنجره سفارش ظاهر می شود ، مقدار حجم به لات برای بستن را از قسمت “Volume” تنظیم کنید ، دکمه “Close” و “OK” را انتخاب کنید.