آیا هجینگ مجاز است؟

هجینگ مجاز است. با هج کامل یا جزئی معاملات باز ، می توانید ضررهای ناخواسته را به حداقل برسانید. هجینگ به معنای باز کردن معامله در بازار در جهت مخالف معامله(های) باز قبلی است.