آیا هزینه های سواپ بر روی همه نمادها اعمال می شود؟

Rollover / Swap فقط در FX ، فلزات نقدی ، شاخص های نقدی و CFD سهام ، در معاملاتی در طول شب باز هستند اعمال می شود.