آیا یکی از دوستان / اعضای خانواده می تواند برای من معامله کند؟

معاملات آنلاین از طریق سیستم عامل معاملات انجام می شود. این شما هستید که تصمیم می گیرید حساب و اعتبار خود را با چه کسی به اشتراک بگذارید که از طرف شما به این اشخاص امکان انجام معامله از سمت شما را میدهد. با این حال ، ویندزور اطلاعات مشتری را فاش نمی کند یا جزئیات حساب مشتری را برای شخص ثالث به اشتراک نمی گذارد و ارتباطات مستقیم از هر نوع، منحصراً به صاحب حساب که اطلاعات آن در سوابق ما ثبت شده اختصاص دارد.