ارز دوم یا نرخ ارز چیست؟

ارز دوم یا نرخ ارز دومین ارز مشخص شده در یک جفت ارز است. به عنوان مثال ، در جفت EUR / USD ، ارز Termیا Quote دلار USD خواهد بود.