ارز های متفرقه چیست؟

ارزهای هستند که به ندرت مورد معامله قرار می گیرند. حجم معاملات ارزهای متفرقه معمولاً کم است و معاملات آنها معمولاً بسیار گران است، بهمین دلیل اسپرد آنها اغلب زیاد هستند.