از کجا می توانم اطلاعات مربوط به هر نماد معاملاتی را پیدا کنم؟

برای اطلاعات مربوط به ابزارهای معامله شده ، اسپردها ، اندازه قرارداد ، مقدار پیپ و موارد دیگر ، لطفاً به ” محصولات مالی” در کابین کاربر در بخش “مدارک” یا وب سایت ما به آدرس مراجعه کنید و اطلاعات مفید را می توان در بخش “مشخصات” دریافت نمایید