اسلیپیج چیست؟

لغزش یا اسلیپیج تفاوت بین قیمت مورد انتظار سفارش و قیمت واقعی اجرای معامله است. ما تلاش می کنیم سفارشات را با قیمت تعیین شده توسط مشتری پر کنیم ، اما در موارد نقدینگی ، بازارهای بی ثبات و یا باز شدن بازارها با گپ ، ممکن است اجرای معاملات در “بازار” و/یا “دستورات استاپ” با اسلیپیج انجام شود.