انقضا contracts قراردادهای CFD چه زمانی انجام می شود؟

انقضا قرارداد در “آخرین روز معاملاتی” انجام می شود که در :محصولات مالی” ما تحت “تقویم سی اف دی” ذکر شده است https://ir-windsorbrokers.com/mt4-products/