تاریخ انقضا ابزارهای CFD را از کجا می توان پیدا کرد؟

تاریخ انقضا در سند “نمای کلی محصولات” در بخش “CFD-Calendar” نمایش داده شده که می توانید در وب سایت ما پیدا کنید. همچنین میتوانید آنجا تاریخ اولین روز معاملاتی قراردادهای جدید را پیدا کنید.