تفاوت دستور limit و stop چیست؟

تفاوت اصلی بین دستور limit و stop این هست که دستور limit، دستور خرید یا فروش یک نماد معاملاتی است که در قیمت مشخص شده انجام میشود و یا قیمتی بهتر، برای دستور “stop” زمانی که دستور فعال شود، قیمتی که در دسترس هست در بازار اعمال می شود به این معنی که ممکن است در قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی انجام شود.