جفت ارزهای کراس یا جانبی چیست؟

یک معامله ارزی کراس یا جانبی، معامله ای متشکل از معامله یک جفت ارز در فارکس است، که شامل دلار آمریکا نمی شود. یک ارز با ارز دیگری معامله می شود بدون نیاز به اینکه در ابتدا بر اساس دلار آمریکا معامله صورت گیرد. . جفت ارزهای کراس یا جانبی به طور معمول شامل یورو و ین ژاپن است.