حداقل اسپرد چقدر است؟

حداقل اسپرد ارائه شده به میزان حداقل 0.0 پیپ در حساب های زیرو و به میزان حداقل 1 پیپ در حساب های پرایم است. اسپرد کلیه ابزارها در بخش ” محصولات مالی” در بخش “مدارک” در کابین یا وب سایت ما به آدرس موجود است