حداقل و حداکثر اندازه لات معامله چقدر است؟

حداقل و حداکثر اندازه معامله در هر نماد از حداقل 0.01 می باشد. اطلاعات بیشتر در بخش “محصولات مالی” در بخش “مدارک” در کابین یا وب سایت ما موجود است.