حداکثر تعداد تراکنش در هر حساب چقدر است؟

به شرط داشتن موجودی کافی یا مارجین آزاد ، می توانید تعداد معاملات نامحدود را در یک حساب انجام دهید.