درزمان انقضا قرار داد جاری چه اتفاقی برای نمادهای CFD می افتد؟

ابزارهای CFD که براساس قراردادهای ” آتی “مربوطه می باشند و تاریخ اتقضا دارند، می بایست یک روز قبل از آخرین روز معاملاتی بسته شوند (در” نمای کلی محصولات” در وب سایت ما ذکر شده) ، در غیر این صورت هر معامله باز ، در چیین نمادهای CFD خاص توسط شرکت در آخرین قیمت معاملاتی بازار (ASK/BID) در آخرین روز معاملاتی بسته می شود، بدون اطلاع قبلی و کلیه سفارشات پندینگ لغو می شوند. برای اطلاعات بیشتر ، لطفا به “شرایط معاملات” که در کابین شما تحت اسناد حقوقی قرار دارد مراجعه کنید و یا در وب سایت ما