سواپ چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: محاسبه مبادله در روز برای FX ، فلزات نقدی و شاخص های نقدی:
(هزینه سواپ) x (مقدار پیپ در دلار آمریکا) x (لات) = دلار آمریکا

محاسبه مبادله در روز برای CFD سهام :
360 (روز)/ (قیمت معامله شده سهام CFD) x (هزینه سواپ) x (تعداد سهام) = دلار آمریکا “