قرارداد تفاضلی (CFD) چیست؟

محصولات CFD نمادهایی هستند که خارج از بازار بورس OTC معامله شوند، که کلیه تراکنشها بعنوان طرف مقابل شرکت معامله می شوند. قیمت CFD بر اساس قیمت نماد آتی می باشد که در بورس معامله نمی شود. برخی از CFD ها علاوه بر بسته شدن روزانه ، یک زمان بریک روزانه دارند. در این زمان ها ، هیچ معامله ای انجام نمی شود. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً از طریق کابین خود در اسناد حقوقی به ” شرایط معاملات ” مراجعه کنید یا وب سایت ما