مارجین چیست؟

مارجین یک سپرده حسن نیت است که برای باز کردن موقعیت و باز نگه داشتن آن لازم است. این هزینه یا کارمزد معامله نیست ، بلکه به سادگی بخشی از سرمایه حساب شما است که کنار گذاشته می شود و به عنوان یک مارجین مورد نیاز اختصاص می یابد.