معامله با یک کلیک چیست؟

معاملات با یک کلیک یک فرآیند سریع یک مرحله ای برای ارسال سفارش است که در آن سفارش بلافاصله و بدون درخواست تأیید ثانویه از معامله گر ارسال می شود. بیشتر برای معامله گران باتجربه است.