مقدار PIP / Tick چیست؟

ارزش هر پیپ به معنای آن است که سود یا زیان در ازای هر 1 پیپ تغییر در قیمت، در حجم 1 لات چه میزان تغییر می کند. که این ارزش بر اساس ارز پیشنهادی است. محاسبه مقدار پیپ: اندازه قرارداد X پیپ به عنوان مثال ، در یک لات استاندارد EUR / USD (100000 واحد) محاسبه 0.00001 * 100،000 = 10 USD برای یک لات استاندارد USD / JPY محاسبه 0.001 * 100،000 = 1000 JPY است. محاسبه سود و زیان بر اساس مقدار پیپ / تیک ، ​​به ازای هر لات است و به ارز پایه حساب تبدیل می شود. مقدار پیپ تمام ابزارها در ” محصولات مالی ” در کابین شما در بخش “مدارک” یا وب سایت ما به آدرس موجود است.