منظور از “ASK” چیست؟

این قیمتی است که یک معامله گر مایل به خرید ابزار مالی در آن است. سفارشات خرید مشتریان در MT4 با قیمت “Ask” باز می شود.