چرا دستور پندینگ من اجرا نشده است؟

متداول ترین دلایل عدم اجرای دستور در حال انجام این موارد عبارتند از:
– موجودی کافی در حساب نیست
– قیمت درخواستی / از پیش تعریف شده سفارش تحقق نیافته است
(برای معاملات فروش ، قیمت BID باید به قیمت مشخص شده برسد ، برای معاملات خرید ، قیمت ASK باید به قیمت مشخص شده برسد)
– انقضا قرارداد CFD