چرا من قادر به بستن موقعیت خود نیستم؟

بستن موقعیت (معامله) فقط در ساعات معاملاتی ابزار مالی امکان پذیر است. علاوه بر این ، گاهی اوقات ، ممکن است ابزارهای مالی به طور موقت برای معاملات در دسترس نباشند ، که ممکن است به دلیل محدودیت های بازار ، فید قیمتی ، نوسانات شدید ، عدم نقدینگی ، تعلیق های بازار مربوطه و غیره مرتبط باشد.