چه اتفاقی برای معاملات من می افتد در صورتی که حساب به سطح استاپ اوت برسد؟

کلیه حساب (های) با واریزی پشتیبانی نشود یا با کاهش معاملات باز اکویتی را افزایش ندهد و به سطح مارجین 20٪ یا کمتر ، سطح استاپ اوت برسد ، شرکت به طور خودکار معاملات باز را در قیمت بازار می بندد و از معامله ای که در بیشترین ضرر است شروع می کند. برای اطلاعات بیشتر ، لطفا به “شرایط معاملات” که در کابین شما تحت اسناد حقوقی قرار دارد مراجعه کنید و یا در وب سایت ما