چه کاری باید انجام دهم که حساب استاپ آوت نشود؟

شما باید اطمینان حاصل کنید که سطح مارجین حساب شما به زیر 100٪ نمی رسد. اگر سطح مارجین به زیر 100٪ برسد ، می توانید یک یا چند مورد زیر را انجام دهید:
– با واریزی جدید از حساب خود پشتیبانی کنید
– بستن معاملات
– هج کردن معاملات