چگونه می توانم مارجین مورد نیاز را برای باز کردن معامله محاسبه کنم؟

مارجین مورد نیاز مبلغی است که برای باز کردن یک معامله لازم است. محاسبه سرمایه مورد نیاز ، به این معنی است که شما باید مارجین مورد نیاز را محاسبه کنید. محاسبه مارجین مورد نیاز فارکس = لات * اندازه قرارداد / حداکثر مارجین مورد نیاز * نرخ تبدیل (در صورت وجود) CFD (شاخص های سهام معاملات آتی) = لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار * درصد مارجین مورد نیاز * نرخ تبدیل (در صورت وجود) معاملات شرایط در اینجا موجود است