چگونه می توان Trailing Stop را اصلاح یا حذف کرد؟

برای تغییر تریلینگ استاپ:
1- بر روی سفارش باز کلیک راست کنید
2- “Trailing Stop” را انتخاب کنید
3- تعداد Tick هایی را که می خواهید تغییر دهید از لیست انتخاب کنید یا بر روی “Custom” کلیک کنید و مقدار ترجیحی را مشخص کنید.
برای حذف تریلینگ استاپ:
4- راست سفارش را بزنید راست
5- “Trailing Stop” را انتخاب کنید
6 – “None” را انتخاب کنید
دکمه ” Trailing Stops “Delet All را از همه موقعیت ها و سفارشات پندینگ شما حذف می کند.