گپ بازار چیست؟

گپ حرکت شدید قیمت یک ابزار مالی از قیمت بسته شدن روز گذشته است و هیچ معامله ای در این بین رخ نمی دهد. گپ ممکن است در حال حرکت به سمت بالا یا پایین اتفاق بیفتد. در بازار فارکس ، گپ ها عمدتا در تعطیلات آخر هفته اتفاق می افتد زیرا این تنها زمان بسته شدن بازار فارکس است.