BID یعنی چه؟

این قیمتی است که یک معامله گر مایل به فروش یک نماد مالی در آن است. سفارشات فروش مشتری با قیمت “Bid” در MT4 باز می شود.