آیا می توانم بین حساب های خودم پول را به صورت داخلی جابجا کنم؟

انتقال داخلی می تواند از طریق کابین بصورت آزاد انجام شود.
1- وارد کابین خود شوید
2- روی «انتقال داخلی» کلیک کنید
3- “حساب مبدا” و “حساب هدف” را انتخاب کنید
(بترتیب حسابی که می خواهید از آن برداشت کنید و حسابی که می خواهید به آن واریز نمایید)
4- مبلغ دلخواه خود را وارد کنید
5- بر روی دکمه “ارسال” کلیک کنید

توجه داشته باشید! انتقال داخلی فقط می تواند بین حسابهای دارای ارز یکسان انجام شود